Klachten, op- en aanmerkingen

Voor klachten, op- en aanmerkingen over een van de speltakken kunt u zich het beste wenden tot de stafleden van de betreffende speltak.

Mocht u onvoldoende respons krijgen of er de voorkeur aan geven met iemand anders contact op te nemen, dan kunt u ook onze groepsbegeleider Stefan Martens benaderen. De groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams en kan vanuit die functie bemiddelen bij meningsverschillen.

Daarnaast kunt u voor algemene zaken omtrent Scouting Willibrord ook altijd terecht bij een van de bestuursleden.