Samen verder

Samen verder

Enige tijd geleden hebben scouting Willibrord en scouting Wassenaar van Obdam besloten om te kijken of ze samen als nieuwe scouting groep verder kunnen.
Beide scouting groepen hopen samen een sterkere vereniging te vormen, waarbij meer leden en leiding  tot meer mogelijkheden leidt.

Om alvast aan elkaar te wennen hebben alle speltaken verschillende malen samen gedraaid.
Daarnaast is er ook voorgenomen om dit jaar samen op zomerkamp te gaan.

Naast gezellig samen draaien wordt er natuurlijk ook gekeken hoe de twee verenigingen organisatorisch verder kunnen.
Hierbij wordt ook nagedacht over toekomstige huisvesting.

Er moet nog veel gebeuren en er moeten nog belangrijke besluiten worden genomen, maar 2018 belooft hiermee een bijzonder jaar te worden.