De stichting “Vrienden van Scouting Willibrord” zet zich in om Scouting Willibrord te ondersteunen.

Zo gaan de “Vrienden” tijdens het zomerkamp naar het kampterrein en wordt er voor iedereen pannenkoeken gebakken.

Verder hebben de “Vrienden”een aantal kastruimten in het scoutinggebouw gemaakt. Ook organiseren de “Vrienden” de twee-jaarlijkse rommelmarkt in het scoutinggebouw.

De “Vrienden” worden gesteund door leden van de zogenaamde ”Club van twintig” (voorheen de Club van vijftig (gulden)).
De Club van twintig” zijn donateurs die de “Vrienden” met een bijdrage helpen om de hulp aan Scouting Willibrord mogelijk te maken.

Daarnaast sponseren de “Vrienden” ook stafleden die een EHBO cursus volgen.

Uiteraard stellen wij het op prijs als ook u wilt helpen als donateur van “De Club van twintig”. Op het aanmeldingsformulier vindt u alle gegevens hoe dat in z’n werk gaat. Wilt u meer weten over de stichting “Vrienden van Scouting Willibrord” neem dan contact op met de voorzitter, Jan Rijskamp.